Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання Вартість навчання за рік, грн
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
08 Право 081 Право 3 р. 3 р. 9500 9200